Představujeme kandidátku na starostku Svinova

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov <>, Téma: Oficiální stanoviska ČSSD, Vydáno dne: 01. 10. 2006

n200610011517_foto haha.jpg

Ing. Hana Hauptová200610011541_logo.gifŽivotopis

 

Ing. Hana Hauptová,

Bří Sedláčků 812, Ostrava – Svinov

 

Základní údaje

 

Narozena : 2.7.1950 v Ostravě – Zábřehu

 

Vzdělání : Střední ekonomické škola v Ostravě, 1969 Vysoká škola báňská v Ostravě – katedra systémového inženýrství, 1987

 

Zaměstnání :

07/1969 – 10/1974 Závod výpočetní techniky

11/1974 – 07/1986 Ústav výpočetní techniky

08/1986 – 12/1992 ObNV Ostrava

4 01/1993 – 05/1999 Správa domovního fondu MOb Poruba

06/1999 – dosud SMO-MOb Poruba

 

Současné politické aktivity : člen MO ČSSD – Svinov

 

Majetkové poměry (BJM) :

- zahrada 700 m2

- ostatní plocha 1100 m2

- garáž 26m2

 

Rodinný život

Přestože jsem se narodila v Ostravě - Zábřehu, strávila jsem dětství v domě rodičů mé matky, rovněž první třídu základní školy jsem absolvovala v Ostravě – Třebovicích. Vzhledem k náročnému dojíždění rodičů do zaměstnání v centru Ostravy, jsme se přestěhovali do Ostravy – Mariánských Hor. Tam jsem dokončila základní školu na Podlahově ulici a začala navštěvovat Střední ekonomickou školu na Žerotínově ulici v Ostravě – Přívoze. Po ukončení maturitních zkoušek jsem nastoupila do Závodu výpočetní techniky, který zajišťoval výpočty počítačem MINSK zejména pro stavební organizace VHJ Pozemní stavitelství.

 

V roce 1977 jsem uzavřela sňatek s Miroslavem Hauptem a jeho dětmi – Lenkou a Viktorem, přestěhovala jsem se do Svinova, který mě přivítal povodní. V roce 1979 se mi narodila dcera Tereza.

 

V roce 1983 jsem byla přijata na Vysokou školu báňskou – katedru systémového inženýrství a v roce 1987 jsem jí ukončila státními zkouškami a obhájila titul inženýra. Bylo to náročné, ale díky podpoře rodiny jsme toto období zvládli.

 

Po ukončení studia mi byla nabídnuta funkce vedoucího odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu (včetně bytového hospodářství) na Obvodním národním výboru v Ostravě 4 – nyní Městském obvodu Poruba a od roku 1993 pracuji stále v oblasti bytového hospodářství.

 

Po vstupu do ČSSD - MO Svinov jsem pracovala v různých funkcích v ZMOb Svinov, toto volební období pracuji jalo předseda kontrolního výboru ZMOb.