Výstavba městského fotbalového stadiónu

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov <>, Téma: Oficiální stanoviska ČSSD, Vydáno dne: 07. 03. 2010Z důvodů různých i protichůdných názorů na výstavbu městského fotbalového stadionu, a zejména pak na umístění na katastru MOb Svinov, vyzval Městský výkonný výbor Ostrava celou členskou základnu ČSSD Ostrava, aby do 30.1.2009 proběhlo na všech místních organizacích referendum o závažných otázkách, které se dotýkají programových vizí obsažených v programovém prohlášení, se kterým ČSSD vstupovala do komunálních voleb pro období let 2006-2010.

 

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva města Ostravy pro výše zmíněné období obsahoval programový příslib v tomto znění :

„Budeme hledat finanční zdroje státní i soukromé, abychom mohli pokračovat v modernizaci městského stadionu ve Vítkovicích pro špičkovou atletiku, s možným využitím pro fotbalový Baník.“

 

V tomto dokumentu se neobjevuje příslib o možnosti realizace jiné či obdobné investiční akce směřující k výstavbě fotbalového stadionu pro 30.000 diváků. Toto rozhodnutí může mít závažné ekonomické důsledky pro budoucnost Ostravy, proto bylo vyhlášeno vnitrostranické programové referendum na toto téma s následujícími otázkami :

 

1) Souhlasím s výstavbou fotbalového stadionu pro 30.000 diváků ve Svinově ?

 

2) Souhlasím, aby se i nadále hledaly finanční zdroje státní i soukromé, pro modernizaci městského stadionu ve Vítkovicích na multifunkční zařízení s využitím pro špičkovou atletiku a fotbal Baníku.

 

Místní organizace ČSSD Svinov toto referendum zařadila na program jednání dne 20.1.2010. Po obšírné diskusi věnované jednotlivým okolnostem byly otázky zodpovězeny tajnou formou s tím, že na otázku 1) zněla odpověď NE, na otázku 2) zněla odpověď ANO.

 

Současná finanční situace není příznivá a neumožňuje realizovat ani tolik potřebné investice do rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řádu, místních komunikací, oprav budov a obnovy strojů a zařízení na údržbu veřejných prostranství, natož pak velkolepé dílo, jakým by stadion byl, i když by zcela určitě městský obvod Svinov zviditelnil.

 

Ostrava – Svinov, 29.1.2010

Ing. Hana Hauptová

předsedkyně MO CSSD Svinov