http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Odborné studie členů ČSSD

Svinovský přednádražní prostor a jeho budoucnost

Vydáno dne 05. 09. 2006 (460 přečtení)

 

V letech po druhé světové válce doznal v souvislosti s postupným budováním městské čtvrti Poruby zcela zásadní proměnu celý přednádražní prostor Českých drah ve Svinově. Postupně byla zrušena tramvajová linka na trase přes Polanku do Klimkovic a rovněž linka na trase Starou Porubou. Naopak byla vybudována rozhodující městská komunikace „Opavská“, která zahrnula novou tramvajovou dvoukolejnou trať vedenou prostorem nově budované městské části Poruba. Tím se značně vzdálily tramvajové nástupní a výstupní zastávky od vlastní nádražní budovy Českých drah ve Svinově.Problém byl řešen výstavbou nástupních objektů k tramvajím a autobusovým zastávkám na tělese komunikace „Opavská“ a výstavbou mohutného spojovacího plata, jenž mělo překlenout nejenom vzdálenost mezi Opavskou komunikací a nádražní budovou, ale měla provozně vyřešit i výškové rozdíly. Zde však výstavba byla přerušena a jako provizorium přečkala cca 20 let. Teprve zahájení rekonstrukce železničního koridoru na území Svinova, v rámci níž byla řešena i celková rekonstrukce nástupišť včetně přístupových podchodů k nástupištím, vyvolala naléhavou potřebu dořešení přednádražního prostoru ve Svinově.

Péčí města Ostravy byla vypracována urbanistická studie celého přednádražního prostoru, jejíž realizace byla rozvržena do 3 etap. Po dohodě města Ostravy a Českých drah město Ostrava zajistilo finance a realizaci rekonstrukce prostoru mezi nádražní budovou a ulicí Bíloveckou (komunikace, parkoviště, zeleň), jež je v současnosti dokončena a České dráhy zajistily financování celkové rekonstrukce a dostavby odbavovací nádražní budovy, což bylo komplikováno mimo jiné faktem, že objekt je památkově chráněn. Stavba byla zahájena a v současnosti se na rekonstrukci intenzivně pracuje. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci území mezi opavským nástupištěm, plochou již provedených úprav před nádražní budovou, ulicí Bíloveckou a bude zahrnovat i úpravy pod podjezdem Opavské komunikace směrem k objektům Hornbach. Jde v podstatě o prostor dnešního plata, zahrnující především komunikační řešení. Investice bude financována z rozpočtu města a pravděpodobně i z rozpočtu Moravskoslezského kraje, neboť z hlediska dopravního jde o stavbu regionálního významu. Poslední 3. etapa pak představuje víceúčelový objekt občanského vybavení (obchody, restaurace, služby, hotelové ubytování), jenž bude budován v prostoru 2. etapy, tedy v prostoru stávajícího plata a v rámci níž bude rozhodnuto i o budoucím osudu zmiňovaného plata. Financování se předpokládá ze soukromého kapitálu, neboť jde o rozsáhlý objekt komerčního charakteru situovaný v mimořádně atraktivní poloze. Původní představa o situování podzemních parkovacích stání před budovou nádraží nebylo možno realizovat pro výskyt vysoké hladiny spodní vody v tomto prostoru a tím i neúměrně vysokým investičním nákladům. Proto se předpokládá, že mimo zmíněné tři stavební etapy, bude ještě realizována výstavba nadzemního vícepodlažního objektu, jehož provoz bude řešen na zakladačovém principu a jehož kapacita se bude pohybovat kolem 100 vozidel.

Lze jen předpokládat a doufat, že zahájená výstavba bude mít i nadále zdárný průběh a zejména nedozná výraznějších časových skluzů. Konečně přednádražní svinovský prostor, jímž v některých dnech projde až 20 až 30 tisíc cestujících, si zmiňovanou výstavbu, přestože je mimořádně nákladná, určitě zaslouží. Svinovské nádraží není sice ostravských hlavním nádražím, ale je nesporně z hlediska osobní přepravy ostravským nádražím nejfrekventovanějším a jako takové představuje rozhodující vstup do Statutárního města Ostravy.

 

Prof. Ing. Vítězslav Kuta,CSc.

Katedra městského inženýrství VŠB-Technická univerzita Ostrava

člen MO ČSSD Ostrava - Svinov

leden 2005


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Počet komentářů: 0   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: Svinovský pohled 2005

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg