http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Oficiální stanoviska ČSSD

SVINOVŠTÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ SE BRÁNÍ Z NAŘČENÍ O PORUŠENÍ VOLEBNÍHO ZÁKONA

Vydáno dne 09. 11. 2006 (687 přečtení)


Tisková zpráva k situaci ve Svinově:

 

Při koaličním jednání s dosavadní starostkou Poštovou (ODS) nám bylo vyhrožováno, že pokud neuzavřeme velkou koalici s ODS, budou podány návrhy na neplatnost voleb. Po uzavření duhové koalice (ČSSD, NEZ, KDU-ČSL a SZ) se tato výhružka potvrdila, dvě hodiny před ustavujícím zastupitelstvem byly žaloby podány. Dle našeho názoru zákon porušen nebyl. (viz vyjádření se k návrhu na přezkum…) Těchto případů se při každých volbách stávají stovky.

 

Začátkem tohoto týdne distribuovala svinovská ODS leták občanům, ve kterém nařkla ČSSD Svinov z úmyslného porušení volebního zákona. ( např. S jakým mandátem a jak chce ČSSD ve Svinově vládnout, když již nyní vědomě porušila zákon?). Jak ODS může předjímat rozhodnutí soudu? ČSSD je znechucena touto kampaní ODS s p. Poštovou.

 

 

 

Vyjádření se k návrhu na přezkum voleb do Zastupitelstva městského obvodu Svinov dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách

 

I.

Dne 03.11.2006 byla Místní organizace ČSSD Městského obvodu Svinov informována o skutečnosti, že téhož dne byl u Krajského soudu v Ostravě podán návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta za ČSSD Josefa Ličky ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu Svinov.

 

Důvodem pro podání tohoto návrhu byla změna trvalého pobytu Josefa Ličky, nar. dne 01.11.1948, učiněná dne 18.09.2006. Změnou trvalého pobytu z městského obvodu Svinov do městského obvodu Ostrava – Jih, přestal tento kandidát splňovat jednu z podmínek volitelnosti stanovenou v § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, tj. nebyl v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městském obvodu, do jehož zastupitelstva kandidoval.

 

II.

V zákonném termínu (02.09.2006) bylo registračním úřadem vydáno rozhodnutí o registraci kandidátní listiny ČSSD pro volby do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Svinov. Na kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Svinov byl pod číslem 4 uveden pan Josef Lička. Ke kandidátní listině bylo přiloženo prohlášení tohoto kandidáta, v němž souhlasil se svou kandidaturou a ve kterém uvedl, že mu nejsou známy překážky volitelnosti. Zároveň zde uvedl, že je přihlášen k trvalému pobytu na Rošického ulici č.p. 1062 v Ostravě Svinově. V době registrace kandidátní listiny tedy pan Josef Lička splňoval všechny podmínky volitelnosti.

 

Dne 18.09.2006 ze závažných osobních důvodů pan Lička změnil místo trvalého pobytu z výše uvedené adresy, když se přihlásil do městské části Ostrava – Jih. Přestal tak splňovat jednu z podmínek volitelnosti, jak byla uvedena v čl. I tohoto vyjádření.

 

V ustanovení § 24 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je přitom uvedeno, že kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury, což pan Josef Lička neučinil.

 

Důkaz:

rozhodnutí o registraci kandidátní listiny

prohlášení kandidáta Josefa Ličky

 

III.

Volby do Zastupitelstva městského obvodu Svinov řádně proběhly a po sečtení hlasů bylo zjištěno, že ČSSD v nich obdržela 4 hlasy. Při vydávání osvědčení o zvolení dle ustanovení § 53 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bylo registračním úřadem zjištěno, že u Josefa Ličky došlo ke změně trvalého pobytu a nemůže mu tak být osvědčení vydáno.

 

V reakci na tuto skutečnost Josef Lička prokazatelně písemně rezignoval na funkci člena Zastupitele městského obvodu Svinov. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí tak na uprázdněné místo nastoupila paní Ludmila Cubrová.

 

Důkaz:

výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Svinov

písemná rezignace Josefa Ličky

 

IV.

Dle našeho názoru došlo změnou trvalého pobytu pouze ke ztrátě volitelnosti kandidáta Josefa Ličky, když touto změnou přestal splňovat podmínky volitelnosti. Napadnout z tohoto důvodu platnost hlasování a voleb jako takových není v souladu se zásadou proporcionality, která byla vyslovena Ústavním soudem v nálezu č. Pl. ÚS 73/04 ze dne 26.01.2005, z něhož si dovolujeme citovat:

 

„Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvracení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. Naše volební soudnictví nezná absolutní vady volebního řízení (tzv. absolutní zmatky volebního řízení), tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb, volby kandidáta nebo hlasování. Všechny možné vady a pochybení je v tomto smyslu třeba považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb do zastupitelského orgánu jako takového nebo na výsledek volby konkrétního kandidáta, popř. na výsledek hlasování, a to podle principu proporcionality.“

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Josef Lička nebyl posledním kandidátem na kandidátní listině ČSSD a mohlo tedy dojít k nastoupení náhradníka na jeho místo, máme za to, že není na místě, aby Krajský soud v Ostravě vyslovil neplatnost hlasování a voleb. Z výsledků voleb vyplývá, že voliči dávali zejména hlasy politické straně, nikoliv jednotlivým kandidátům. Josef Lička na funkci zastupitele rezignoval a tudíž došlo k nápravě vzniklého pochybení.

 

V Ostravě dne 9.11.2006

Bc. Martin Kovalský

předseda MO ČSSD MOb Svinov


[Akt. známka: 1,44 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: ČSSD Svinov

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg