http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Články z tisku

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2006-2010

Vydáno dne 05. 01. 2007 (515 přečtení)


Našim cílem a úkolem je zabezpečit rozvoj městského obvodu Svinov v návaznosti na rozvoj města Ostravy, které se v posledních letech stává standardním evropským městem, disponuje širokou paletou životních možností.

 

Vzhledem k tomu se koaliční partneři, sestávající se z poslanců za ČSSD, NEZÁVISLÍ – Svinovské sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL, Strany zelených, dohodli na společném postupu, a to v jednotlivých oblastech takto :

 

v oblasti bydlení

1. revidovat akci „Výstavba obytných domů mezi Bíloveckou a

Stanislavského ulicí“

2. vyjádřit se k územnímu plánu města Ostravy a navrhnout změny ve

využití území Svinova

3. zajistit pečovatelskou službu pro osamělé staré nebo dlouhodobě

nemocné občany v jejich domácnostech navázat lepší komunikaci se sociálně

slabými rodinami

- podílet se na řešení odkanalizování oblasti Svinov-jih

- startovací byty

- modernizace obecních bytů

- byty s pečovatelskou službou

- pečovatelská služba

- vyhodnotit ekonomické podmínky bydlení v DPS a stanovit závazná

pravidla pro nové uživatele

- zastavit vymisťování přestárlých a handicapovaných občanů ze Svinova

 

v oblasti školství

1. podpořit školní vzdělávací program výuky anglického jazyka na I.

vzdělávacím stupni

2. pokračovat v plnění EURO norem pro provoz školních a předškolních

zařízení svěřených MOb Svinov

3. podporovat mimoškolní využití volného času dětí a mládeže

4. zajistit projektovou dokumentaci a následnou výstavbu mateřské školky

5. zajistit opravy, rekonstrukce a výstavbu nových hřišť pro děti

- dokončit rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ na Bílovecké ulici č.10

- dokončit opravu krovů budovy ZŠ na Bílovecké ulici č. 10

- ZUŠ - opravy

 

v oblasti dopravy

1. podílet se na řešení dopravního uzlu na Svinovských mostech

2. řešit následky hlukové a emisní zátěže související s provozem na D47

formou protihlukových stěn

3. řešit následky hlukové a emisní zátěže související s provozem na Rudné

ulici formou protihlukových stěn

4. prosadit vymístění těžké automobilové dopravy z ulice Bílovecké, 

Polanecké a Nad Porubkou

5. zasadit se o výstavbu kruhového objezdu na křižovatce Bílovecké s

Polaneckou ulicí ( u ZUŠ)

6. zvýšit počet parkovacích míst na ulici Elektrárenské, E. Rošického

7. vybudovat bezpečný přístup z ulice Nad Porubkou na ulici E.Rošického

rekonstruovat obytnou zónu na ulici V Závětří

8. rekonstruovat chodníky (zejména na ulici Kuršova, Lipová,

Stanislavského, Sabinova, Jandáskova, Hradecká, Jarní)

9. rekonstruovat ulice Jarní, Jelínkovy (Rudná –Polanecká), Bří Sedláčků, U

Rourovny

- rekonstrukce inženýrských sítí a následné obnovy vozovek a chodníků

- revize místního dopravního značení

- odhlučnění silnice 1. třídy v trase současné Rudné

- odstranění vraků aut

 

v oblasti bezpečnosti

1. zlepšit informovanosti občanů o problémech kriminality

2. požadovat důslednou pochůzkovou službu Městskou policií

3. zavádět kamerového systému do rizikových míst (podchodů), osvětlení

přechodů a zastávek MHD

4. zajistit projektovou dokumentaci a následnou výstavbu požární zbrojnice

 

v oblasti veřejného prostranství

1. obnovovat veřejnou zeleň

2. dořešit klidovou zónu na pozemku na ulici Rošického (za obchodním

centrem Kaufland) včetně hřiště pro děti a mládež

3. zvyšovat počet kontejnerů pro tříděný odpad řešit úklid psích exkrementů

 

v oblasti spolkového života

1. podporovat činnosti sportovních oddílů – TJ …

2. podporovat činnosti uměleckých souborů – CANTABO, Opavička, …

3. podporovat činnost zájmových organizací – Svaz zahrádkářů, Klub

důchodců, Svaz dobrovolných hasičů, …

4. vybudovat sportovní zázemí ve sportovním areálu

5. založit tradici Svinovského hudebního festivalu

6. zatraktivnit Svinovskou pouť - Sv. Jana a Pavla

- zvýšit příspěvky dobrovolným společenským organizacím pro mimoškolní využití volného času dětí a mládeže

 

v oblasti samosprávy

1. posílit úlohu výborů zastupitelstva a komisí rady

2. zlepšit úlohu Svinovského hlasatele (6 vydání)

3. aktualizovat webové stránky MOb

4. zpřehlednit výběrová řízení na veřejné zakázky obce

- nulová tolerance vůči vandalům a sprejerům

- revize vnitřních norem a pravidel

- pohledávky z nájmu bytů a nebytů

- inventarizace pohledávek a návrh řešení

- elektronický příjem žádostí a stížností včetně vyřízení a odpovědí na ÚMOb

 [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Počet komentářů: 0   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: SVINOVSKÝ HLASATEL

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg