http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Články z tisku

Je nutné spoutat Porubku?

Vydáno dne 31. 10. 2007 (999 přečtení)

n200710311221_240907_porubka.jpgOSTRAVA – Letos v září po vydatných deštích říčka Porubka opět zahrozila a zaplavila sklepy v několika domech. Lidem se vrátily vzpomínky na rok 1997 a na tehdejší katastrofální povodeň.
S Porubkou by se mělo něco udělat!Ale co? Názory se různí. Povodí Odry připravilo projekt s názvem Úprava Porubky, Ostrava-Svinov km 0,900-7,200. Píše se v něm, že účelem stavby je protipovodňová ochrana údolní nivy Porubky mezi mostem na ulici sourozenců Rýšových ve Svinově a koupalištěm Poruba. Ochranná opatření budou provedena zkapacitněním, což znamená rozšířením koryta Porubky na reálný stupeň ochrany více než na dvacetiletou vodu. Zajištění vyšší ochrany formou zvyšování kapacity koryta je z důvodů rozsahu záborů a vyvolaných investic a vzhledem k možnostem odvádění povrchových vod ze zahrází prakticky nereálné.

 

Dvacetiletá voda zatopí pravidelně 245 domů a budov. Stávající koryto řeky má převážně tvar jednoduchého lichoběžníku se šířkou ve dně 3-4 m, ojediněle 5 m. Svahy jsou poměrně strmé až kolmé, většinou porostlé dřevinami z náletu. Hloubka koryta se pohybuje kolem 2 metrů. Koryto je velmi špatně přístupné, protože je kolem oplocení zahrad, obytná a průmyslová zástavba. Kolem je tím pádem nedostatek sjezdů pro techniku. Nový profil koryta ve tvaru jednoduchého lichoběžníku má ve dně šířku 6 m. Rozšíření je pokud možno jednostranné, aby byl počet dotčených pozemků minimální. Stavba by měla podle předpokladu začít příští rok v říjnu, skončit až v létě roku 2011. Projekt schválilo nejdříve zastupitelstvo obvodu Poruba a po něm i Svinova

 

„My jsme proti němu hlasovali, ale nebylo to nic platné. To v podstatě přišlo tichým duchem už odsouhlasené z Poruby,“ posteskl si člen svinovského zastupitelstva za Stranu zelených Pavel Mitura. Tento projekt se členům Strany zelených v obou obvodech nelíbí. Podle nich není takový zásah do koryta říčky potřebný. A i když hrozba dalších povodní lidi straší, ne všichni, kteří v sousedství Porubky bydlí, s navrhovaným projektem souhlasí. „My jsme to nepodepsali. Dostali jsme nějaký návrh na regulaci toku, ale přišli bychom o půl zahrady. Přitom soused naproti na druhém břehu nabídl, že půl zahrady dá. Takže by se dalo nějak dohodnout. Ale se stávajícím návrhem nesouhlasíme.Od sedmadevadesátého roku není koryto vyčištěné, břehy nejsou zpevněné,“ rozhořčila se Slavěna Tichá z ulice Na Návsi, jíž teče Porubka přímo za domem. Lidem v okolí říčky desetiletý nezájem o řešení problému vadí. Za peníze, které po povodni v roce 1997 byly určeny na úpravu koryta, byly podle nich vydlážděny ulice v Porubě. Na to, že koryto Porubky není čištěné a je zanesené, poukazují také zelení. „Kdyby bylo pravidelně čištěno koryto Porubky, tak by k záplavám nedocházelo,“ je přesvědčen Mitura. Že koryto není takové, jaké bývalo, potvrdil i pamětník z ulice Na Návsi Jiří Kalus. Ukazoval kanalizační výpusť v břehu Porubky, která za jeho mládí bývala asi metr nad vodní hladinou a nyní je to jen asi dvacet centimetrů.

 

Usazeninami a naplaveninami se dno o ten rozdíl zvedlo, takže nyní má voda mnohem blíže k tomu, aby se vylila z břehů. A Jiří Kalus dodal další postřeh: „Dřív nikdy povodně tolik škody nenatropily, protože tam, kde je dnes koupaliště, se Porubka rozlila na louky a pak se voda zase vrátila do koryta.“ Říčka Porubka tvoří skoro po celé délce meandry a její tok plyne ve stínu vzrostlých stromů. Podle Pavla Mitury jsou v ní pstruzi i raci, kteří se ukrývají v tůňkách. Na jejich chytání si vzpomíná i Jiří Kalus. Regulace a rozšíření by zřejmě mělo za následek vykácení pobřežního porostu. Říčka, která je dnes, pokud se nerozvodní, malebná a idylická, se změní ve stoku bez života.

 

Úpravou budou postiženi vodní živočichové, ptáci a stromy. Ty navíc v určité části Svinova působí i jako přírodní protihluková stěna tlumící hluk z Rudné ulice. Voda v upraveném korytě rychle odteče, území se odvodní a v době sucha to bude znát. Porubka by se měla bránit jako dřív. V korytě by neměly být překážky a naplaveniny, které snižují průtočnost a pokud by vody bylo opravdu nad kapacitu koryta, měla by mít možnost se rozlévat do poldrů a pak se zase vrátit. Jiří Kalus s regulací Porubky, kterou schválilo zastupitelstvo obvodu, souhlasí. Ale připustil: „Ty poldry by mohly pomoct, já bych s tím souhlasil, protože dřív to tak fungovalo.“

 

Je tedy nutný tak rozsáhlý zásah do koryta Porubky? „Je to velmi zajímavá zakázka za hodně peněz. Takže se nedivím, že je zájem prosadit ji,“ přemýšlí Pavel Mitura.

 

Letos byly velkou vodou nejvíce postiženy domy ve Vřesině. Ty ale stojí až za porubským koupalištěm, u nějž regulace skončí. Takže se dá očekávat, že další velké vody opět Vřesinu postihnou a její obyvatelé s tím musí počítat.

 

Autor / zdroj: Jaroslav Hudeček, Listy moravskoslezské


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Počet komentářů: 0   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: http://www.ostravsko24.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=1300

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg