http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Názory a komentáře členů ČSSD

Rada MOb Svinov nesouhlasí s výstavbou „Větrníku“

Vydáno dne 11. 03. 2008 (1047 přečtení)
Radní Městského obvodu Svinov 18. února projednali se zástupci bytových družstev ul. Evžena Rošického výstavbu tzv. Větrníku.

V průběhu jednání zástupci bytových družstev vyjádřili jednomyslně nesouhlas s výstavbou i za hrozby investora zrušit stávající parkovací místa na svých pozemcích. Svinovští radní současně přijali nesouhlasné stanovisko se vstupem na pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Svinov, a umístěním stavby „Bytové domy Polská, Ostrava – Poruba“ kvůli nadměrné výšce navržených objektů umístěných v těsné blízkosti bytových domů na ul. Evžena Rošického a znatelnému zhoršení průjezdnosti místních komunikací, nejen v době dopravních špiček. K nesouhlasu tak vedla Radu řada důvodů.

 

Rozhodnutí rady předcházela jednání investora s občany, radních se zástupci bytových družstev ul. E. Rošického a Občanského sdružení Stop mrakodrapům. K nově vzniklému Občanskému sdružení stop mrakodrapům mi dovolte říct pár slov. S politováním musím konstatovat, že toto sdružení nebylo založeno s cílem zastavit nebo omezit výstavbu před bytovými domy na ulici E. Rošického, ale z politických důvodů s úmyslem nepravdivě informovat občany o názorech Rady. Sdružení založila bývalá starostka Eva Poštová, jeho členy není nikdo z místních radních, protože si to vedení sdružení nepřeje. Sdružení není nakloněno rovněž spolupráci se svinovskými radními. Přitom spolupráce se všemi zainteresovanými je důležitá. Bývalá paní starostka navíc bydlí v beskydské obci Pstruží, dění ve Svinově se jí proto přímo osobně nedotýká. Právě přitom ona mohla v minulých letech pozitivně ovlivnit podobu výstavby v oblasti E. Rošického, ať návrhem na změnu územního plánu, vypracováním regulačního plánu této oblasti nebo návrhem na změnu katastru. Nestalo se tak. Současný stav je proto takový, jaký je: Pozemky od soukromých vlastníků vykoupila Izraelská společnost JUNCION, územní plán na tomto území nestanovuje povolenou výšku ani rozsah budoucích staveb, tři čtvrtiny pozemku jsou zapsány v katastru MOb Poruba. Možností, jak ovlivnit výstavbu, kterou si občané ve stávající podobě nepřejí, je proto velmi málo. Za vyjmenovaných okolností je jisté, že se na těchto pozemcích stavět bude. Úkolem svinovských radních je proto vyjednávat s investorem o úpravě stavby tak, aby respektovala okolní bytovou zástavbu a byla přijatelná pro své okolí. Vyjednáváme také o kompenzacích pro stávající občany, zabezpečení dostatečného počtu parkovacích míst, omezení negativních vlivů souvisejících s výstavbou a zajištění únosného a bezpečného dopravního spojení. O dalším postupu Vás budeme pravidelně i formovat.

 

Bc. Martin Kovalský – radní MOb Svinov


[Akt. známka: 2,12 / Počet hlasů: 25] 1 2 3 4 5

Autor: Martin Kovalský     Počet komentářů: 1   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: SVINOVSKÝ HLASATEL

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg