http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Články z tisku

Odpověď Rady a starostky MOb Svinov na petici "Větrník"

Vydáno dne 16. 05. 2008 (791 přečtení)
200706062140_znak svinov.jpgRada městského obvodu Svinov a starostka MOb Svinov obdržela dne 2.4.2008 vaši petici proti plánované výstavbě výškových domů na Polské ulici (pozemek ohraničený ulicemi Polskou, a E Trioletové a dále bytovými domy na ul. E. Rošického č.p. 1065 – 1070) na parcelách č. 802/361, 802/36.

n200803211018_200308_vetrniksvinov.jpg

 

Jedná se o stavbu „Bytové domy Polská, Ostrava – Poruba“. Investorem stavby je společnost Juncion, s.r.o. se sídlem Praha 4, Kamýk, U Kamýku 284/11, PSČ 14200, IČ 27450210. Projektová dokumentace stavby, která byla předložena MOb Svinov dne 18.2.2008 (usnesení č. 653/M), byla na základě nesouhlasného stanoviska RMOb Svinov změněna. Dne 24.4.2008 nám bylo telefonicky sděleno Ing. Buryškovou, pracovnicí odboru stavebně správního MMO, že společnost Juncion, s.r.o. požádala dne 2.4.2008 o vydání územního rozhodnutí k upravené PD. Podle upravené PD se stavba nedotýká pozemků ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Svinov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení stavby, doposud však ing. Buryšková nevypsala oznámení o zahájení územního řízení. Důvodem nevypsání je skutečnost, že žadatel nedoložil dosud všechny požadované podklady. Termín na doplnění podkladů je 30.4.2008.

 

k bodu 1 petice: Investor stavby „Bytové domy Polská, Ostrava – Poruba“ nepožádal o pronájem, ani o prodej části žádného pozemku ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Svinov. Žádná část uvedené stavby nebude podle upravené projektové dokumentace na našich pozemcích umístěna. Není tedy k čemu vydat nesouhlasné stanovisko.

 

k bodu 2 petice: Projekt pro územní řízení schvaluje a územní rozhodnutí vydává odbor stavebně správní MMO, nespadá to tedy do kompetence ÚMOb Svinov. Rada městského obvodu vydala nesouhlasné stanovisko k původnímu projektu a může se vyjádřit k územnímu řízení stavby jako účastník územního řízení po jeho oznámení.

 

k bodu 3 petice: Výstavba bytových domů, označovaných jako „Větrník“ se projednávala s investorem, projektantem a zástupci MOb Poruba. S občany byla projednána dvakrát. Poprvé – investor a projektant představili svůj projekt a seznamovali s ním veřejnost (v jídelně základní školy). Podruhé – když byli zástupci bytových družstev pozváni do zasedací místnosti ÚMOb Svinov. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně projektu a stavba se nedotkne majetku MOb Svinov, nelze předpokládat, že budeme k dalším jednáním přizváni. Městský obvod Svinov je ze zákona účastníkem územního řízení. Taktéž se mohou vyjadřovat občanská sdružení, ale pouze v případě, že se přihlásí jako účastník řízení do 8 dnů od vydání oznámení o zahájení územního řízení. Oznámení bude zveřejněno na úředních deskách a internetových stránkách MMO, MOb Poruba a MOb Svinov a dále na místě stavby. O zveřejnění oznámení vás bude telefonicky informovat také zdejší stavební úřad.

 

k bodu 4 petice: Původní projektová dokumentace a ostatní listiny jsou založeny ve spisu, který je uložen na odboru financí a správy majetku u Bc. T. Mužíka. Jsou k nahlédnutí všem občanům Svinova. Zápisy z jednání pořizovány nebyly. Od vydání stanoviska rady, které je uvedeno výše jsme s investorem, ani projektantem nevedli žádná další jednání, nebyli jsme osloveni, nebo o něco požádáni. Pokud obdržíme další listiny, budou tyto rovněž k nahlédnutí všem občanům Svinova. Pokud bude mít petiční výbor záměr některou listinu zveřejnit, bude o této skutečnosti nejprve informována starostka MOb Svinov.

 

Ing. Hana Hauptová

starostka MOb Svinov


[Akt. známka: 1,57 / Počet hlasů: 14] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Počet komentářů: 1   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: Radnice Svinov

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg